Privacy van sporters en bezoekers
Onderstaande tekst is de mededeling die sporters krijgen op de inschrijfpagina. Dit geldt echter voor alle aanwezigen op het terrein.

Met uw inschrijving gaat u (of je ouders/voogd indien 15 jaar of jonger) er expliciet mee akkoord dat uw naam, woonplaats, leeftijd en geslacht worden gebruikt in publicaties van de organisatie, zoals artikelen, inschrijflijsten, uitslagen e.d., vooraf, tijdens en achteraf en voor onbepaalde tijd. Ook gaat u er expliciet mee akkoord dat tijdens het evenement beeld- en geluidsmateriaal wordt gemaakt en gepubliceerd/gedeeld voor onbepaalde tijd, door de organisatie en mogelijke derden. Enkel om zwaarwegende redenen of indien materiaal ernstig aanstootgevend of schokkend is zullen wij materiaal waarover we zelf controle hebben verwijderen of aanpassen in onze eigen publicaties. Wij willen verder benadrukken dat wij bovenstaande zien als “inherent aan het meedoen aan een openbaar sportevenement” en “onderdeel van de totaalbeleving”. Als vrijwilligersorganisatie is het voor ons bovendien ondoenlijk om totale controle te hebben over bovenstaande, wel om er zorgvuldig en met menselijke maat mee om te gaan. U heeft bovendien de keuzevrijheid om wel of niet deel te nemen. Wij danken u voor uw begrip.

Reglementen
De triathlonwedstrijd valt onder auspiciën en de regels van de Nederlandse Triathlon Bond. De regels kun je lezen op de site van de NTB. Een samenvatting van de belangrijkste regels vind je in het programmaboekje.

De zwemtocht is een prestatietocht, deze valt niet onder de reglementen van de NTB.